Členové

Předsednictvo

Předseda

Ing. Jan Hrubý, CSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
V IAPWS je místopředsedou pracovní skupiny Termofyzikální vlastnosti vody (TPWS), v letech 2017–2018 zastával funkci viceprezidenta IAPWS a v vletech 2019–2020 byl prezidentem IAPWS. Věnuje se experimentálnímu a teoretickému výzkumu v oboru termodynamiky, speciálně metastabilním stavům a fázovým přechodům v tekutinách, termofyzikálním vlastnostem a stavovým rovnicím.

Místopředseda

RNDr. Milan Sedlář, CSc., SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s. r. o.
Je výzkumným pracovníkem ve společnostech SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o. a CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU, spol. s r.o. Zabývá se matematickým modelováním a experimentálním výzkumem hydrodynamické kavitace, termálních efektů při kavitaci a vlivu příměsi plynů a pevných částic na proudění vody v hydrodynamických strojích. Je členem pracovní skupiny Fyzikální chemie vodních směsí (PCAS). V rámci IAPWS se zabývá problémy kavitace v průtočných částech strojů.

Vědecký tajemník

Ing. Ondřej Bartoš, Ph.D., ČVUT v Praze
Je odborným asistentem na Ústavu energetiky Fakulty strojní ČVUT v Praze. Zabývá se dvoufázovým prouděním v parních turbínách, rozpadem vodních filmů a vlastnostmi kapalné fáze.

Členové předsednictva

prof. Ing. Vladimír Majer, CSc., Technická univerzita v Liberci
Profesor fyzikální chemie, po odchodu z Československa (1986) působil na univerzitách v USA a ve Francii a jako vědecký diplomat pro francouzské CNRS. Během několika let byl předsedou Francouzského národního výboru IAPWS. Od roku 2014 pracuje externě na Technické univerzitě v Liberci a jako expert pro Evropskou komisi a české vládní organizace. Hlavním předmětem jeho odborného zájmu je chemická termodynamika vodných roztoků za vysokých teplot a taků.

Bc. Adam Nový, Doosan Škoda Power, s. r. o.
Je softwarovým specialistou ve společnosti Doosan Škoda s. r. o. od roku 2006. Specializuje se na vývoj interních SW produktů pro výpočty tepelných cyklů a proudění. V rámci IAPWS se zabývá především problémy rychlých výpočtů pro průmyslovou aplikaci a vlastnostmi mokré páry. Členem pracovní skupiny IRS je od roku 2010 a v letech 2017–2022 zastával funkci místopředsedy této skupiny.

 

Členové

Ing. Ondřej Bartoš, Ph.D., České vysoké učení technické v Praze
Ing. Aleš Blahut, Ph.D., Ústav termomechaniky AVČR, v. v. i.
Ing. Miroslav Čenský, Ph.D., Ústav termomechaniky AVČR, v. v. i.
Ing. Karel Čermák, ČEZ, a. s.
Ing. Ivan Kodl
doc. Ing. Michal Kolovratník, CSc., České vysoké učení technické v Praze
prof. Ing. Vladimír Majer, CSc., Technická univerzita v Liberci
prof. Ing. Radim Mareš, CSc.
Ing. Tomáš Němec, Ph.D., Ústav termomechaniky AVČR, v. v. i.
Bc. Adam Nový, Doosan Škoda Power, s. r. o.
Ing. Pavel Peukert, Ústav termomechaniky AVČR, v. v. i.
Ing. Libor Sova, Ph.D.
prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
prof. Ing. Miroslav Šťastný, DrSc.
Ing. Václav Vinš, Ph.D., Ústav termomechaniky AVČR, v. v. i.