Členové

Předsednictvo

Předseda

Ing. Tomáš Němec, Ph.D., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Předsedou společnosti je od r. 2017. Je členem pracovní skupiny Fyzikální chemie vodních směsí (PCAS). Věnuje se teorii a molekulárním simulacím nukleace kapek, krystalků ledu a bublin ve vodě a vodních směsích. Zabývá se také studiem termodynamických procesů ve vodíkových palivových článcích.

Místopředseda

prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D., Technická univerzita v Liberci
Je vedoucím Katedry chemie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické na Technické univerzitě v Liberci. V IAPWS je místopředsedou pracovní skupiny Fyzikální chemie a vodních směsí (PCAS). Zabývá se termodynamickými vlastnostmi vodných roztoků a statistickou termodynamikou.

Vědecký tajemník

Ing. Jan Hrubý, CSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
V letech 2006 - 2016 byl předsedou Českého národního komitétu pro vlastnosti vody a vodní páry. V IAPWS je místopředsedou pracovní skupiny Termofyzikální vlastnosti vody (TPWS), v letech 2017 - 2018 zastával funkci viceprezidenta IAPWS, a od r. 2019 zastává funkci prezidenta IAPWS. Věnuje se experimentálnímu a teoretickému výzkumu v oboru termodynamiky, metastabilních stavů, nukleace, Cahn-Hilliardovy teorie fázových rozhraní, stavových rovnic a vícefázového proudění.

Členové předsednictva

prof. Ing. Radim Mareš, CSc., Západočeská univerzita v Plzni
Do r. 2015 byl vedoucím Českého národního komitétu pro vlastnosti vody a vodní páry. V rámci IAPWS je členem pracovních skupin Průmyslové požadavky a řešení (IRS) a pracovní skupiny Termofyzikální vlastnosti vody a vodní páry (TPWS). V roce 2011 mu bylo asociací IAPWS uděleno ocenění Honorary Fellow za vytvoření rovnice pro termodynamické vlastnosti vodní páry při vysokých teplotách. Tuto rovnici v roce 1997 přijala asociace IAPWS a doporučila ji jako součást celosvětového standardu pro průmyslové výpočty.

RNDr. Milan Sedlář, CSc., SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s. r. o.
Je vedoucím odboru hydraulického výzkumu ve společnostech SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s. r. o. a Centrum hydraulického výzkumu, s. r. o. Zabývá se matematickým modelováním a experimentálním výzkumem hydrodynamické kavitace a vlivu příměsi plynů a pevných částic na proudění vody v hydrodynamických strojích. Je členem pracovní skupiny Fyzikální chemie vodních směsí (PCAS). V rámci IAPWS se zabývá problémy kavitace v průtočných částech strojů.

 

Členové

Ing. Ondřej Bartoš, Ph.D., České vysoké učení technické v Praze
Ing. Aleš Blahut, Ph.D., Ústav termomechaniky AVČR, v. v. i.
Ing. Miroslav Čenský, Ph.D., Ústav termomechaniky AVČR, v. v. i.
Ing. Karel Čermák, ČEZ, a. s.
Ing. Ivan Kodl
doc. Ing. Michal Kolovratník, CSc., České vysoké učení technické v Praze
prof. Ing. Vladimír Majer, CSc., Technická univerzita v Liberci
Bc. Adam Nový, Doosan Škoda Power, s. r. o.
Ing. Pavel Peukert, Ústav termomechaniky AVČR, v. v. i.
Ing. Libor Sova, Ph.D.
prof. Ing. Miroslav Šťastný, DrSc.
Ing. Václav Vinš, Ph.D., Ústav termomechaniky AVČR, v. v. i.